Vanaf 25 mei gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbeschermingwet (AVG) in.  Voor een volledig overzicht van hoe wij met persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u graag naar onze Privacyverklaring.

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.