Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbeschermingwet (AVG) ingegaan.  Voor een volledig overzicht van hoe wij met persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u graag naar onze Privacy Policy.

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.