Ingroeiende teennagels (vaak aan de grote teennagel) zijn een pijnlijke aandoening die zo snel mogelijk moet worden verholpen. Wij geven u tips om te voorkomen dat uw nagels gaan ingroeien. Ook begeleiden wij de nagel met groeien, zodat de nagel niet meer ingroeit.

Hoe ontstaan ingroeiende teennagels?
De grootste risicofactoren voor het ontstaan van ingroeiende teennagels is druk door slecht passende schoenen, het verkeerd – te kort – knippen van nagels en een zachte nagelomgeving door veel baden of transpiratie. Zijwaartse druk van te smalle schoenen dringt de nagelwal over de nagel heen. Bovenwaartse druk door schoenen met te weinig ruimte in hoogte voor de tenen, duwt de nagel dieper in het nagelbed.

Verkeerd knippen
Als de nagel te kort wordt geknipt geeft dat vaak een verlichting vanwege drukvermindering. Maar meestal wordt het probleem verergerd. Ze moeten altijd minimaal 1 millimeter uit steken voorbij de teentoppen. Een ander veelgemaakte fout is, dat je de hoek van de nagel schuin weg knipt. Dit om direct pijnverlichting te geven. Hierdoor kan de nagel steeds dieper in het zachte weefsel van de nagelwal binnendringen. Vaak is er ook nog sprake van een beschadiging door knippen, waardoor zich als het ware een scherpe splinter vormt die nog makkelijker in het zachte weefsel dringt.

Verloop
In veel gevallen speelt meer dan één van de zojuist genoemde factoren een rol. Wanneer uiteindelijk de nagel dieper in het zachte weefsel binnendringt, ontstaat er een ontsteking. De huid wordt dan rood, glanzend en gespannen. Een kloppende pijn in de teen die gevoelig is bij de minste aanraking is het gevolg.

Behandeling
U wordt geadviseerd niet zelf langdurig te proberen een ingroeiende nagel te behandelen. Wij hebben daar instrumenten voor en kunnen er voor zorgen dat de nagel goed glad wordt gemaakt en eventueel dunner gefreesd. Bovendien kunnen wij er voor zorgen dat de nagel drukvrij komt te liggen.

Voorkomen beter dan genezen
Dit gaat zeker op voor een ingroeiende nagel. Wanneer u aandacht schenkt aan de volgende punten kunt u deze pijnlijke aandoening voorkomen:
-knip teennagels altijd recht en niet te kort
-knip nooit hoekjes van de teennagel rond af
-vijl ook de teennagels netjes glad zoals uw vingernagels
-draag schoenen die voldoende ruimte bieden aan de tenen, zowel in breedte als in hoogte
-heeft u teennagels die de neiging hebben aan de zijkanten naar binnen te krullen, laat een pedicure u dan adviseren over de mogelijkheden om de nagelgroei te begeleiden.
Tenslotte is het verstandig om langs te komen voor een voetbehandeling na de eerste symptomen van een ingroeiende nagel. Dit om pijnlijke ontstekingen te voorkomen.